• Internacionalno prisustvo

  zeelandia - internacionalno prisustvo

   

  Širenje Zeelandijinih aktivnosti na međunarodno tržište je u ekspaniziji u poslednjih 25 godina, preko mreže akvizicija, zajedničkih poduhvata, ćerki kompanija i izvoznih aktivnosti širom Evrope, Azije, Južne Amerike, Indije i drugih delova sveta.
   

  Zeelandia uslužuje profesionalce svih mogućih nacionalnosti širom sveta, poštuje tuđe kulture i pozdravlja različitost i prilagođava se običajima zemlje u kojoj se nalazi, uvek se trudeći da na najbolji mogući način izađe u susret svojim saradnicima.

   

   

  Skorije akvizicije:

   

  2010 Aldia - Belgija
  2006 Norlander Food AB - Švedska
  2004 Lactoprot - Češka, Slovačka i Austrija
  2001 Jung GmbH - Nemačka