• Istorijat kompanije

   

  U holandskoj provinciji Zeeland koja se nalazi na samoj obali Severnog mora, početkom dvadesetog veka je od strane mladog pekara H.J. Doelemana osnovana  današnja Zeelandia. 

  Zeland se većim delom nalazi ispod nivoa mora, što ga izlaže čestim poplavama sa čijim se destruktivnim posledicama lokalno stanovništvo suočava. Zbog toga na grbu Zelanda stoji natpis “Luctor et emergo” - što u prevodu znači ”Borim se i uspevam”.  Grb simbolizuje večitu borbu sa ćudljivim morem i uverenje da će se ono nadjačati i njime je inspirisan i Zeelandijin logo - lav koji izranja iz morksih talasa.

  Osim imena, Zeelandia je dobila u nasleđe upornost, borbeni duh i lavovsko srce.

  Tokom decenija, od male preduzetničke aktivnosti, Zeelandia se razvila u snažnu multinacionalnu kompaniju prisutnu u preko 70 zemalja sveta, ali je i pored toga uspešno zadržala porodičnu strukturu i vernost korenima i suštinskim principima na kojima je gradila svoj razvoj i koji su:
   

  • Posvećenost i strast
  • Vrhunski kvalitet proizvoda i usluga
  • Inovativnost
  • Timski duh
    


  Iz ovih principa se rodio i slogan Zeelandije, koji na najbolji mogući način oslikava ono što kompanija već preko 100 godina svakodnevno postiže bez kompromisa i koji poručuje: 


  “Stvaramo mogućnosti”

   


  Sedište Zeelandije u gradu Zierikzee, Zeeland - Holandija