Aktuelnosti

Vesti

Produžena svežina

 

Hleb produžene svežine | Pecivo produžene svežine

 

Testo je živa i osetljiva materija podložna raznim uticajima. Da bi hleb uvek bio ujednačenog kvaliteta i dobrih kvalitativnih karakteristika, potrebno je uklopiti različite parametre prilikom proizvodnje i prilagođavati ih kada je to potrebno.

 

Kada se zavši prvi - proizvodni ciklus hleba,  započinje novi - distributivni ciklus, koji sa sobom nosi nove izazove.  Vreme koje posreduje od trenutka proizvodnje do momenta kada sveže ispečen hleb biva izložen na policama je jedan takav izazov, aktuelan za svaki hleb koji se ne isporučuje odmah po pečenju (tj. hlađenju).

 

Tokom distributivnog ciklusa, hleb se izlaže temperaturnim razlikama prilikom prevoza i distribucije, odlaganju i skladištenju pod neodgovarajućim uslovima i drugim faktorima koji negativno utiču na kvalitet hleba.

 

Osim toga, od trenutka kada je završen ciklus pečenja, u samom hlebu počinju da se odvijaju procesi koji rezultiraju isušivanjem sredine i gubitkom svežine, koji se dodatno ubrzavaju izlaganju neodgovarajućim uslovima, dovodeći tako do prevremenog efekta bajatosti.

 

Sa obzirom da je svežina jedan od ključnih prioriteta prilikom biranja i kupovine hleba, kao i da je  najveći procenat žalbi potrošača na hleb vezan upravo za nedostatak svežine kupljenog hleba,  ona predstavlja kritičnu tačku prilikom odlučivanja potrošača koji će hleb kupovati.  

 

Moderno pekarstvo zahteva alatke za efektno prevazilaženje ovog problema koje omogućuju doživljaj svežeg hleba tokom celog dana i naš tim stručnjaka se prihvatio rešavanja ovog izazova - proizvoda koji pekarskoj industiji pruža optimalno rešenje za produženu svežinu, a potrošaču taze hleb u svako doba. 

 

Razvijen je proizvod ZEDO MXI - komponenta za pekarstvo namenjena proizvodnji hleba sa produženom svežinom.  ZEDO MXI se takođe koristi u proizvodnji drugih pekarskih proizvoda kod kojih je poželjna produžena svežina: pakovanog peciva, tost hleba, pakovanih kroasana, itd. ZEDO MXI je posebno pogodan za industrijsko pekarstvo.

 

Karakteristike proizvoda ZEDO MXI:

 

 • Omogućava produženu svežinu svih pekarskih proizvoda
 • Hleb sporije stari
 • Sprečava se mrvljivost sredine
 • Štiti sredinu i koru od isušivanja
 • Utiče na stvaranje stišljivije i elastičnije sredine
 • Obezbeđuje glatko, upijajuće testo olakšavajući njegovu obradu
 • Hleb se lakše seče i elastičniji je na dodir
 • Neutrališe vreme distribucije hleba od  tačke proizvodnje do tačke prodaje
 • Pruža mogućnost smanjivanja količine ulja/maragarina/masti u receptima

 

Namena:

 

 • Za pekarske proizvode koji se ne prodaju odmah po izradi već se dalje distribuiraju (dnevni hleb, kifle, somuni, pecivo).

 

 • Za pekarske proizvode koji se izlažu u hlađenim vitrinama ili frižiderima koji ih isušuju (sendvič kifle, bagete, pecivo, sendvič, lepinje, itd.).

 

 • Za pakovane pekarske priozvode (tost, specijalne vrste hleba, kroasan, itd.).

 

 

Doziranje:

 

 • 0,5 -1% za nepakovane proizvode koji se prodaju istog dana po pečenju
 • 1-2 %    za nepakovane proizvode za višednevnu svežinu 
 • 2-3 %    za produženu svežinu pakovanih proizvoda tokom dužeg perioda

 

Povezane vesti