Ice Cream
Panna C/F 1500

Ice cream base for rich and creamy, Florence type ice cream

Kako se koristi

Dosage: 150 g x lt

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina Kod
Panna C/F 1500 4kg (4x1kg) 0051-022-001