Ice Cream
Cacao Sugarfree

Ice cream paste with cocoa flavour, sugar free.

Kako se koristi

Dosage: 80/100 x lt

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina
Cacao Sugarfree 3 kg

Više informacija