Ice Cream
Caramello al Sale

Ice cream paste with salted caramel flavour.

Kako se koristi

Dosage: 30/60 x lt

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina
Caramello al Sale 3,5kg

Više informacija