Chocolates
Scaldis Extra Dark

Kako se koristi

Dark chocolate imitation. 

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina
Scaldis Extra Dark Carton box 10kg (2 bags x 5kg)
Scaldis Extra Dark