Smeše za hleb
Rustikorn

Smeša za pripremu tamno obojenog nemačkog tipa hleba sa više vrsta žitarica, kompaktne strukture.

Kako se koristi

Zameniti 50% ukupne količine brašna proizvodom Rustikorn.

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina
Rustikorn Papirni džak 25kg
Rustikorn