Smeše za hleb
Vollkorn

Smeša za pripremu nemačkog tipa tamno obojenog hleba sa više vrsta žitarica, kompaktne strukture.

Kako se koristi

Zameniti 80% ukupne količine brašna proizvodom Vollkorn.

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina
Vollkorn Papirni džak 25kg
Vollkorn