Smeše za hleb
Panomix Fiesta Picante

Začinjena smeša za pripremu hleba i peciva sa kukuruzom.

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina
Panomix Fiesta Picante Papirni džak 15kg
Panomix Fiesta Picante