Smeše za hleb
Panomix Multicereal Dark

Smeša sa više vrsta žitarica, za pripremu tamnog hleba i specijalnih vrsta peciva.

Kako se koristi

Zameniti 50% ukupne količine brašna proizvodom Panomix Multicereal Dark.

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina
Panomix Multicereal Dark Papirni džak 25kg
Panomix Multicereal Dark