Kisela testa i žitarice
AMORE L 100 

Zakiseljivač na bazi kiselog testa ,u tečnom obliku, za upotrebu u pekarskim aplikacijama.

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina Kod
AMORE L 100 Χ/Κ15Kg 0135-001-001