Smeše za slatka i slana testa
Korent Europe

Smeša za pripremu svih vrsta proizvoda od slatkog testa, od dignutog kvasca, kao što su hleb sa suvim grožđem, kolač od kafe, dansko pecivo.

Kako se koristi

Zameniti 10-20% ukupne količine brašna proizvodom Korent Europe.

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina
Korent Europe Papirni džak 15kg
Korent Europe