Bread mixes Bread mixes

Zee-moto Paradosiako

Mix for the preparation of unlimited range of traditional baked goods.

Kako se koristi

Replace 10% of total flour weight with Zee-moto Paradosiako.

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina
Zee-moto Paradosiako Paper bag 25kg
Zee-moto Paradosiako