Dekoracije za hleb Dekoracije za hleb

Vita posip

Smeša semenja različitih žitarica za dekoraciju hleba i peciva.

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina Kod
Vita Decoration Papirni džak 15 kg 21000341015
Vita Posip