Smeše za hleb Smeše za hleb

Panomix Fiesta

Smeša sa pripremu hleba i peciva, sa kukuruzom. U prahu, sadrži žitarice i semenje.

Kako se koristi

Zameniti 50% ukupne količine brašna proizvodom Panomix Fiesta.

Pakovanje

naslov_pakovanje_proizvod naslov_težina_ili_količina
Panomix Fiesta Papirni džak 15kg
Panomix Fiesta